Strážní andělé - SPAZ Babiny

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Strážní andělé

Ze života spolku
 
Strážní andělé…
 
  V létě letošního roku 2018 proběhlo focení kalendáře pro KRŮČKY, které jsou zájmovým kroužkem pro handicapované děti a který funguje při Domě Dětí a Mládeže Děčín na Teplické ulici.
 
 K focení byli přizváni příslušníci PČR, SDH Křešice, členové dobrovolného pátracího týmu - SAR DPT a také příslušníci Aktivních záloh Ústeckého kraje.
 
 
                           
Proto kalendář nese název
"Každý máme anděla strážného"

 
  Kalendář "Každý máme anděla strážného" byl focen v překrásných prostorách Thunské kaple v Děčíně a prodává se za 150 Kč. Veškerý výdělek z prodeje získají Krůčátka na zakoupení pomůcek, dárečků, terapií a jiných, neméně potřebných věcí.
    Křest kalendáře proběhl 18.11.2018 v OC Pivovar v Děčíně.
Pro nás bylo velkou ctí, se na tomto projekltu který pomáhá dobré věci účastnit.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky