- SPAZ Babiny

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:Vítejte na stránkách Spolku přátel Aktivních Záloh

Spolek přátel Aktivních Záloh - S.p.A.Z.

je spolkem založeným členy roty Aktivních Záloh "generála Antonína Sochora" při Krajském vojenském velitelství Ústí nad Labem.


Zapsaným dne 24.9.2015 u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou L 9597.
Identifik.číslo 04430832
Číslo účtu: 2500898194/2010 - FIO Banka
Právní forma - Spolek
Název nejvyššího orgánu - volen členskou schůzí.
Statut.orgán - Předseda
Pro období 10/2020 - 10/2022 zvolen Petr Beneš
Způsob jednání - Předseda zastupuje spolek samostatně.
Adresa spolku: Hrobčice 69, Hrobčice 417 57
E - mail: spaz.babiny@seznam.cz

Spolek je otevřenou organizací a zcela určitě se nebrání větší členské základně a to i mimo region

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky