- SPAZ Babiny

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Spolek přátel Aktivních Záloh
a
příslušníci pěší roty Aktivních Záloh AČR generála Antonína Sochora u Krajského vojenského ředitelství Ústí nad Labem


 
HVĚZDA OPĚT ZAZÁŘILA

 
 
Dne 10. - 12. 11. 2017 se v prostoru PC CHV Tisá (Ústecký kraj) konal další ročník akce HVĚZDA 2017, jejíž stěžejní součástí byla Mezinárodní soutěž vojenské všestrannosti družstev HVĚZDA 2017.
 
Akci pořádal Spolek Přátel Aktivních záloh za podpory Ústeckého kraje, Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem, 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci a dalších podporovatelů z civilních řad fyzických i právnických osob. Této akce se zúčastnila více než stovka osob, kterou tvořil široký organizační tým z řad příslušníků Pěší roty Aktivních záloh generála Antonína Sochora Ústí nad Labem za podpory, pozorovatelé a hosté, a zejména 9 soutěžních čtyřčlenných družstev z České republiky a Německa.
 
Uvedení do podmínek noční soutěže HVĚZDA 2017, která se konala v katastru obcí Tisá, Ostrov a Jílové u Děčína za každého počasí, proběhlo hned po páteční společné večeři účastníků akce. Na briefingu se nejen velitelé družstev dozvěděli další podmínky pro úspěšné absolvování samotné soutěže, která letos byla pod taktickým námětem Družstvo za přesunu.
 
Po vyhlášení bezpečnostního stavu Charlie na základně PV CHC Tisá a následném poplachu byly velitelům vydány úkoly pro první i druhou část více jak 20 kilometrové trasy členitým, zejména lesnatým ale i skalnatým terénem Labských pískovců. Dominantou této části CHKO je stolová hora 723mnm Děčínský Sněžník, který se stal na několik hodin záložním prostorem. Koordináty kontrolních bodů a stanovišť v MGRS, azimut a vzdálenost místa soustředění jednotky v záložním prostoru, časové limity či plnění dílčích úkolů v místě kontrolních stanovišť byly jednou z podmínek kladného hodnocení výsledků družstva za přesunu. Týmy rovněž musely projít i územím ovládaným Opposing Force, kde v prostoru „Q“, s důrazem na chování jednotky podle pravidel ROE, provedly průzkum za pochodu a získaly tak aktuální a doplňkové zpravodajské informace o potenciálním nepříteli Odhalily nejen improvizovaná nástražná zařízení a místa uskladněné výzbroje, munice, ale i nebezpečných látek či PHM. Právě plný kanystr pomyslného PHM OPFORu se mohl stát i užitečnou bonusovou kořistí soutěžního družstva, které ji v další části trasy muselo donést „v teplých“ do záložního prostoru, v němž byla soustředěna kolová technika jednotky, leč „bez paliva“.
 
Na rozdíl od první části soutěže, kde byl kladen důraz na rozhodovací schopnost velitele a jeho orientaci v mapě a terénu, se druhá část konala po opuštění místa soustředění v záložním prostoru i v kombinaci s přesunem na vozidle a v podmínkách zrychleného pěšího přesunu mezi kontrolními stanovišti až do cíle soutěže. Teplota se pohybovala v průměrné nadmořské výšce 600 m i kolem 0 stupňů a v průběhu první části závodu už dvakrát hustě sněžilo.
 
Na prvním kontrolním stanovišti čekala družstvo silová zkouška – na padesátimetrové vodní ploše kláda o průměru 20 cm a délce 180 cm ovládaná lany z obou břehů. Úkolem bylo přemístit toto břemeno po hladině za nejkratší možný čas po vodě tam a zpět.
 
10 kliků, 10 dřepů a následná střelba ze vzduchové pušky na 12m vzdálený terč s dostřednými kruhy čekalo soutěžící na dalším kontrolním stanovišti. Nasvícení terče čelovkou velitele družstva a ostatní v časovém limitu pálí v leže 3x3 rány. Zadýcháni z předcházející rozcvičky a se zkřehlými prsty z předchozího plnění úkolu ani toto není snadné, jak se přihlížejícímu může zdát.
 
O dva kilometry dále musí družstvo rozpoznat vojenské situační a taktické značky, vyobrazenou bojovou techniku AČR či znaky vojenských velitelství Ústeckého kraje a Spolkové země Sasko. I zde prokáží záložáci ústecké Pěší roty, rezervisté Bundeswehru a překvapivě i civilisté z řad integrovaných záchranných systémů ČR i SRN překvapivé znalosti.
 
Další zrychlený přesun družstva mezi kontrolními stanovišti, tentokrát i skrz bludiště Tiských stěn. V obci Tisá je zinscenovaná dopravní nehoda, kde po nárazu vozidla do veřejného osvětlení zůstaly na předních sedadlech dvě zraněné osoby. Zde soutěžící využívají všechny své nabyté znalostí o poskytování předlékařské první pomoci. Na všechno dohlíží a provádí hodnocení tým odborníků - Záchranáři Česká Kamenice z. s., kteří jsou garantem zdravotnického zabezpečení pro celou soutěž.
 
U rybníčku Kačák v obci Tisá čeká soutěžící požární výstroj i výzbroj: opasek se sekerou, přilba, dýchací technika. Úkolem je pomocí ruční džberové stříkačky uhasit v co nejkratší době požár, který představuje terč s otvorem uprostřed a za ním s nádobou na 5 litrů. První obsluhuje proudnici, druhý systémem „ruce/nohy“ fixuje džberovku, třetí pumpuje jak o život a čtvrtý běhá s kýblem pro vodu z Kačáku a dle potřeby ji dolévá. A že voda došla některým družstvům i 3x…
 
Na posledním stanovišti musela družstva překonávat vodní plochu na nafukovacím raftu. I zde byl hodnotícím ukazatelem čas. Na druhý břeh vzdálený 150m muselo družstvo dopravit zprávu, předat jí kurýrovi a vrátit se zpět. Nejeden soutěžící si při nasedání a vysedání smočil nohy skoro po kolena. Tato disciplína se na Cihlářském rybníku odehrávala již na sklonku noci, pro některé však již za ranního rozbřesku.
 
Upoceni, unaveni, nezraněni ale šťastni bezpečně zdolali soutěžící i poslední stovky metrů od rybníku do místa startu i cíle. Na základně se postupně objevily všechny týmy. Ještě odevzdat report z průzkumné činnosti v prostoru „Q“, dát si sprchu, posnídat a skácet se na svůj dočasný vojenský kavalec. Jen ti, kteří absolvovali HVĚZDU 2017, vám mohou vyprávět, jak chutnala noc z 10. na 11. listopadu 2017 a spánek až do oběda.
 
Po zaslouženém odpočinku soutěžících včetně mnohých z organizačního týmu soutěže, a po vydatném pozdním obědě uvařeném zkušenými kuchaři z ústecké Pěší roty AZ, pokračoval program v obci Tisá. Zde se soutěžícími, pozorovateli i hosty v čele se starostou obce Ing. Jiřím Jandáskem a ředitelem KVV Ústí nad Labem plk. gšt. Ing. Rostislavem Domorákem položenou kyticí u pomníku obětí 1. a 2. světové války uctili jejich památku a byla zde vzdána pocta v tento Památný den všem válečným veteránům. Úzký tým ze soutěžního zabezpečení akce v tuto dobu ještě zpracovával dosažené výsledky soutěžních družstev za uplynulou noc. Tyto byly následně v sobotu podvečer prezentovány na slavnostním vyhlášení výsledků „Mezinárodní soutěže vojenské všestrannosti družstev HVĚZDA 2017“ při nástupu všech zúčastněných a podílejících se větší či menší měrou na úspěšném průběhu a cíli akce.
 
Vyhlášení vítězů, udílení hodnotných cen, vyslovená poděkování a zdravice, předání účastnických listů či rukávových nášivek HVĚZDA 2017. Uspěli a obstáli všichni. I ženy nebo mladiství v soutěžních týmech či v organizačním zabezpečení akce, na které jako by neexistovala přírodní, klimatická, organizační či jazyková bariéra. Večeře se společenským večerem, kde docházelo k vzájemným výměnám poznatků a zkušeností, a to nejen ze soutěže HVĚZDA 2017, ale i ze soutěží pořádaných rezervisty Spolkové země Sasko, z výcviku jednotek českých Aktivních záloh a německých rezervistů Bundeswehru, završila úspěšnost celé víkendové akce. Na shledanou příště!
 
Poděkování účastníkům soutěže, pozorovatelům, hostům, podporovatelům, vlastníkům či správcům nemovitostí i chráněných přírodních památek a oblastí, obcím, příslušníkům a přátelům Aktivních záloh AČR a rezervistů Bundeswehru.
 
 
Organizační tým Hvězda 2017
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky